Vakance

Sociālais rehabilitētājs Senior Group rezidencē

Nāc mūsu komandā “Senior Group” rezidencē.

Dienas maiņas.

Atalgojums sākot no 1300 EUR bruto.

Darba pienākumi

Sniedz sociālo un rehabilitācijas atbalstu klientiem ar dažādām fiziskām vai garīgām problēmām, lai veicinātu viņu neatkarību un integrāciju sabiedrībā., Izstrādā un īsteno individuālus rehabilitācijas plānus, kas atbilst klientu vajadzībām un mērķiem., Nodrošina klientu transportu un pārvietošanos, vadot automašīnas atbilstoši darba uzdevumiem un drošības standartiem., Piedalās klientu vērtēšanā un aprūpes plānošanā, sadarbojoties ar citiem speciālistiem un aprūpes komandu., Veic nepieciešamos dokumentācijas uzdevumus, lai uzturētu precīzu klientu datus un aprūpes plānus., Sniedz konsultācijas un atbalstu klientiem un viņu ģimenēm, lai nodrošinātu atbalstu un sapratni.
Darba pieredze
Specializācija