Pakalpojumu cenas

“Senior Group”: Eiropā atzīts senioru aprūpes profesionālis

Cenas tiek noteiktas, balstoties uz izstrādāto un pieņemto Dzīves Plānu (Life Plan). To veido mūsu speciālists, pamatojoties uz noteikto rezidentu neatkarības pakāpi, izmitināšanas veidu (vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā istabā) un izvēlētajiem papildus pakalpojumiem. “Life Plan” atjauno reizi divās nedēļās, veicot rezidenta stāvokļa analīzi. “Life PLan” izveide – ir bezmaksas pakalpojums.

A profils – persona bez redzamiem kognitīviem traucējumiem. Spēj patstāvīgi tikt galā ar ikdienas darbiem un ir fiziski aktīvs.

B profils – persona bez redzamiem kognitīviem traucējumiem. Spēj patstāvīgi vai ar palīdzību veikt ikdienas darbus, ir fiziski aktīvs.

C profils – cilvēkam nepieciešama palīdzība ikdienas uzdevumos.

D profils – cilvēkam nepieciešama pastāvīga uzraudzība un aprūpe, novērojami kognitīvi traucējumi.

E profils – cilvēkam nepieciešama pastiprināta, pastāvīga uzraudzība. Ikdienā ir ievērojami kustību ierobežojumi un vērojami pastiprināti kognitīva rakstura traucējumi.

J profils – cilvēkam nepieciešama pastiprināta, pastāvīga uzraudzība, guļošs, ar nopietniem kognitīva rakstura traucējumiem

Sakot no

52€ diennaktī

Sakot no

61€ diennaktī

Sakot no

70€ diennaktī